Životný koučing pre rodičov

Vitajte u nás na téme Životný koučing pre rodičov.

Máte možnosť si vybrať, či si prečítate prepis rozhovoru s cennými radami pre rodičov, alebo si vypočujete zvukovú verziu.

Či už si zvolíte čítanie alebo počúvanie, dúfame, že naše materiály vám poskytnú hodnotné informácie a podnietia k reflexii a zlepšeniu vášho rodičovského života.

V prípade, že budete mať ďalšie otázky alebo potrebujete konkrétne rady, neváhajte nás kontaktovať. Spoločne môžeme dosiahnuť vaše ciele a podporiť vás v tom náročnom, no nádhernom dobrodružstve rodičovstva.

Miriam: Priatelia, vitajte v akadémií VERUM Centra. Dnes tu máme krásneho hosťa a profesionálneho kouča, pedagóga, otca štyroch krásnych detí Petra Šveca. Vitaj Peter.

Peter: Ďakujem Miriam za pozvanie. 

Miriam: Venuješ sa profesionálne koučingu a dlhé roky si pedagógom a robíš kopec iných užitočných zaujímavých vecí podnikavých.

Dnešná téma,  ktorej by sme sa chceli venovať, je životný koučing pre rodičov. Prosím ťa, mohol by si nám priblížiť, čo znamená životný koučing? Možno hlavne vo vzťahu k prežívaniu rodičovskej role?

Peter: Je v poslednej dobe taký dosť moderný nástroj. Ktorý sa používa celkovo na zlepšenie kvality života, by som povedal, Či už je to individuálne alebo tímovo, tak hlavne ide o taký štruktúrovaný rozhovor, ktorý má svoj cieľ nejaký zmysel.

Je to dialóg medzi koučom, medzi klientom a vyjasňuje isté veci, životné situácie. Ale hlavne čo robí koučing je, že efektívne nastavuje zmenu.  Cieľom je teda zmena každého človeka je, keď niečo chce robiť inak, aby niečo zmenil aj na úrovni svojho správania. A toto v roli rodičov je dosť dôležité. Dnes, keď sú ľudia   zahltení, časovo veľmi zaneprázdnený aj rodičia. Začínam si uvedomovať túto rolu rodiča ako vedomého rodiča je dosť náročná výzva.

Miriam: Prosím ťa, mohol by si bližšie ľuďom, ktorí možno netušia, čo je to rola vedomého rodiča priblížiť tento  pojem?

Peter: Pojem vedomí rodič sa dnes celkovo často používa. Ja by som tak povedal, že je to o tom byť dostatočne prítomný v tom momente, kde práve sme a s kým sme. Hlavne a to pri tej roli rodičov veľmi dôležité. Je predo mnou dieťa a ja som tu preňho ako rodič a toto keď si uvedomím, tak odtiaľ sa môže začať nejaká zmena, nastavenie môjho správania, komunikácie a tak ďalej.

Miriam: Čo je dobré pre to spraviť, aby rodič, keď si predstavím,  reálne rodiča, čo je dobré, aké opatrenia, ako sám o seba sa postarať, aby človek adekvátne a primerane reagoval v jednotlivých, možno náročných situáciách? Že čo je dobré v oblasti životného koučingu, sú také nejaké ťaháky, alebo nejaké pomôcky pre rodiča alebo nejaké techniky, ktoré by mohol použiť?

A možnože je to nejaké sebauvedomenie, sebaprijatie, alebo nejakou inou formou dalo vlastne prioritizáciu rodič vo vzťahu samému k sebe, aby bol disponovaný reagovať možno aj v náročnejších situáciách  s dieťaťom?

Peter: Táto otázka je  veľmi komplexná Miriam. Ja by som to videl v takých dvoch rovinách. Prvá je, aby sme si uvedomili, že my sme sa vzdelávali možno 10, 15, 20 rokov v inštitúciách rôzneho typu, ale máloktoré toto vzdelanie nás pripravilo na rodičovskú rolu. Ja si dovolím povedať aj s pohľadu pedagóga s 20 ročnými skúsenosťami, že takéto niečo nie je.

Nie je tu ako keby za mňa taký záujem vychovávať kvalitného rodiča toho vedomého rodiča. Zatiaľ som to aspoň ja nepostrehol. Venujeme sa všetkému možnému. To je jedna rola, keď si toto uvedomím. Toto je jedna rovina, v ktorej keď si to uvedomím, tak potom je možnosť, teda aby bol ten rodič nejakým spôsobom na ťahu, on sám zo svojej iniciatívy a začal sa vzdelávať.

Je to dlhodobý celoživotný proces. Určite rodič je aj pred narodením dieťaťa vníma to, že stáva sa rodičom, alebo teda už niektorí dokážu komunikovať s tým dieťaťom považujú to za dôležité. Niekomu sa začne rola až narodením dieťaťa a vníma to až do jeho  smrti.  Syna, 50 ročného 60 ročnú dcéru vidí ako svoje dieťa stále.

A je otázka teda, či sa chce vzdelávať v rámci nejakej rodičovskej alebo rodičovstvu sa chce venovať a trošku si to navnímať, rozšíriť svoj obzor, alebo či stačí nejakým spôsobom ísť intuitívne na to, čo sa mu deje v živote, čo je preňho okej, čo chce zmeniť?  To sú dva veľmi rozdielne pohľady na rodičovstvo a teda na to, čo si sa pýtala.

Miriam: Ďakujem pekne. Ako môže obohatiť koučovací prístup rolu rodiča vo vzťahu k výchove detí a k formovaniu vlastnej vzťahovej väzby hlavne u tých detí predškolského veku mladšieho školského veku? Zaujímavé je to tam od tínedžerov, kde už sa prejavuje tá osobnosť detí a začína sa tak osamostatňovanie detí.

Takže ako môže obohatiť koučovací prístup a samotnú rolu rodiča vo vzťahu k výchove detí, vo vzťahovej väzbe?

Peter: Aby som sa nejak zmestil do takého rámca normálneho odpovedať. Prvá fáza je asi uvedomiť si, ako to teda má s dieťaťom. Preto že je to iná fáza, ako ty hovoríš s bábätkom. Iná je to fáza z pohľadu matky a z pohľadu otca. Ja môžem hovoriť možno z pohľadu otca,  taký kompetentnejší sa trochu cítim na to. A na to aby som odpovedal teda, že čím môžem prispieť?

Najprv si treba uvedomiť, že ako to mám teraz? Čo sa mi deje v rámci toho vzťahu s dieťaťom? A druhá otázka následná, ako to chcem mať inak, ak chcem niečo zmeniť? Lebo  je predpoklad že ak sa tým človek začne zaoberať pri dynamike vzdelávania alebo za koučom za psychológom hľadá niečo z vonka. Tak je dôležité si zadefinovať veľmi dobre si zadefinovať a jasne, čo chcem dosiahnuť tou svojou  zmenou správania? Kam to celé smeruje?

Ja si myslím, že malo by to smerovať na zvýšenie kvality toho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. A ako vyzerá tá moja kvalita a ako vyzerá môj kvalitnejší vzťah k mojim deťom? To je presne otázka už personalizovaná na každého klienta. Ak si toto dokáže zadefinovať, tak je to veľmi dobrý a veľmi veľký kus práce už urobený.

Miriam: Ďakujem pekne. Moja  ďalšia otázka. Ako môže koučovací prístup  obohatiť rodiča alebo možno muža, ženu v rodine aj vo vzťahu k tomu manželstvu? Čiže nejakej väzbe, vzťahovej alebo komunikácii muž a žena v rodine?

Peter: Ako sa vraví, všetko so všetkým súvisí, čiže ja to tiež tak vnímam. Mám rád skôr osobnejšie prirovnania alebo hovoriť o  skúsenostiach ktoré prežívam ja. A myslím si osobne, že najväčší dôraz treba dať na to, akým vzorom sme pre svoje deti. Toto je alfa a omega všetkého. Deti nás vnímajú, nielen počúvajú, nie len vidia, ale aj cítia tú atmosféru.

Opäť treba povedať, že ten rodič, ak chce niečo meniť, tak začína sa od seba.  Nezačínam tým, že ja chcem zmeniť správanie toho syna, ktorý robí toto a nechcem, aby to robil. Chcem aby to robil  inak. Takisto to môže byť na manžela alebo na manželku. Nechcem, aby sa takto choval, aby to neurobila, avšak tadiaľ cesta nevedie.

Takže ten koučovací prístup, nazvime to takto, môže skvalitniť ten vzťah v celej rodine. Ak si dvaja uvedomia, že začínam od seba. A tá dvojica samozrejme, že je to prirodzené, keď funguje tá dvojica. Ako v zmysle manžel, manželka, partner, partnerka, tak je oveľa väčšia šanca, že tie deti sa budú cítiť dobre a budú v harmónii.

A stačí niekedy naozaj ten vzor, že netreba nejaké tam hľadať techniky a nejaké veci. Keď si uvedomíme, koľko tisícročí vychovávame tie deti, tak vždy najväčší vplyv určite  ten vzor. To, čo videli doma, to, čo počuli, to, čo vnímali. Takže určite za mňa. V prvom rade je to o tom vzťahu dvoch dospelých ľudí ako rodičov a následne viem  priniesť nejakú pridanú hodnotu do toho rodičovstva.

Či už absolvovaním nejakého vzdelávania  čítaním si kníh, ale dôležité je, ako to dokážem pretaviť reálne do života. Pretože veľa vecí mi veľakrát my vieme je nám to jasné. Aha, počujem to, čítam to alebo niekde to  vidím. No samozrejme, jasné toto celé by som chcel. Ale potom do akej miery to dokážeme realizovať v tej našej situácii?

Aj toto je otázne. Takže za mňa určite dvojica, následne deti. Pokiaľ to nefunguje vo dvojici, tak sa hovorí možno sa dotrhať, ale tie deti to budú vnímať a bude to vidieť určite aj v tom vzťahu rodič dieťa.

Miriam: Príde mi taká asociácia s tým úzko súvisiaca, že dôležité momenty v rodine, vo vzťahu k tej komunikácii je dôležité uvedomiť si určité pocity.

Potom si byť vedomí toho, čo potrebujem vlastne v tejto chvíli, alebo či nejakú emóciu preklápam do nejakého správania. A potom mi príde zaujímavé, možno taká otázka pre každého z nás je, či si viem vypýtať čo potrebujem, úprimne? To sú také  zaujímavé veci.

Súvisí to nejako s koučingom alebo životným koučingom v rodine takáto komunikácia? Možno sú to princípy nenásilnej komunikácie Rodgersa alebo podobne. Či tam také niečo súznie?

Peter: Áno,  ja vnímam celkovo ten koučing a psychológiu výchovu nejakým spôsobom. Sú to všetko prepojené témy a možno by som pre ľudí, ktorí sa tým nejak nezaoberajú a nemajú tú šancu sa v tom hlbšie vzdelávať.

Aby neboli takí, ako keby odstrašený, že ja toto nemám načítané. Neviem o čom hovoríte, aká Rogerovská, aké toto, aká definícia tamtá? Tá pocitová úroveň úplne základná pre mňa. Toto už je nadstavba potom. Každý je schopný priniesť väčšiu kvalitu do toho vzťahu rodiča, dieťaťa alebo do vzťahu dvojice.

Určite cez tú pocitovú úroveň, či nie cestu intelektuálnu. Tam si niečo vieme uvedomiť. Áno, je to fajn. Ale za mňa ten najväčší nástroj je srdce pri tom rodičovstve, lebo tam vie ísť tou cestou  každý. A tá vie priniesť takú kvalitu, ktorá možno nie tak merateľná ako nejaký test vedomosti rodiča, keď to tak poviem, že pritiahnuté za vlasy.

Ale tam to vidíme na tom živote, lebo celý ten ako hovoríme koučing a také techniky a nástroje. Celé nám to má slúžiť pre nás a na zvýšenie kvality toho nášho života. Preto aj ten životný koučing. Ale ja to hovorím tak jednoducho. Proste tu sa nič nové neobjavilo extra. Všetko sa to ťahá nejak z minulosti a zo skúsenosti ľudstva.

Dá sa to do nejakej podoby, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Možno pre niekoho viac intelektuálne je to podané. Ale myslím si, že treba ísť po takej pocitovej a intuitívnej úrovni, lebo tá úroveň tej intuície to je nenahraditeľné určite.

Miriam: Pekne, tak mali ste možnosť vypočuť si profesionálneho kouča, pedagóga Petra Šveca. Veľmi pekne ďakujem Peťo. Ešte mám jednu otázku ak môžem a viem, že vedieš životný koučing pre rodičov vo VERUM Centre. Sú tam skupiny rodičov, môžu prísť aj manželia. Je možnosť ťa vidieť alebo dá sa ťa možno prísť zažiť do VERUM Centra?

Chcem  sa spýtať, prinášaš nejaké nové témy? Lebo tieto témy ty si už robil s manželmi, s rodičmi.  Prišli sa sem pozdieľať avšak v podstate to bol workshop životný koučing pre vodičov jednotka, dvojka, trojka, štvorku sme pripravovali. Takže prídeš do VERUM Centra aj tento rok? Budeme robiť online, alebo sa ti viac páči offline naživo? Čo je pre teba lepšie, aby rodičia vedeli, čo môžu očakávať?

Peter: Ja určite rád prídem opäť do VERUM Centra aj tento rok. Pre mňa je to vždy to, aká skupina sa zíde. Je to v podstate taká neformálna debata, ale zase s nejakým tým cieľom, ktorý si definujú ľudia, pre ktorých som tu. Čiže aby to malo zmysel, aby to malo nejaký cieľ, to je dôležité. A táto téma sa odvinie od tej potreby  tých ľudí. Ako si spomínala predtým v otázke tej potreby.

Tam som však nestačil odpovedať na to. Ale každopádne je to vždy o tom, že ako tí ľudia momentálne čo žijú? A na to nachádzať nejaké odpovede. Určite rád prídem. Chystáme tie veci spolu. Takže budem rád, ak sa zúčastníte. A takisto ďakujem za tých pár otázok, ktoré si mi položila a verím, že boli užitočné a  hlavne   zmysluplné odpovede pre tých ľudí, aby sme im trošku dali obraz o tom, že čo sa chystá, čo sme robili možno a čo môžu očakávať celkovo od koučovacieho prístupu.

Miriam: Poprosila by som ťa, budeme ešte mať nejaké blogy spoločné? Môžeme mať nejaké takéto ďalšie akcie do budúcna, kde si ťa môžu ľudia aj nacítiť a v podstate aj vidieť? Prídeš sa pozrieť, do skupiny Životný koučing pre  rodičov naživo? Alebo ešte dáme nejaké iné blogy? Ako to vidíš?

Peter: Ja by som bol za tie stretnutia naživo. To je ešte doplňujúca a odpoveď z predchádzajúcej otázky tvojej. Radšej som v interakcii ľudí, ktorých vidím a môžem sa s nimi pohybovať v priestore, lebo veľakrát chceme to robiť nejak zaujímavo. To znamená, že treba tam aj ten pohyb, treba ten očný kontakt.

Za mňa určite áno. A teda ešte aby som odpovedal na tú otázku, že offline, online. Ja, teda prezenčne určite osobne.

Miriam: Tak to bola pozvánka pre vás drahý priatelia, príďte sa pozrieť do VERUM Centra. Je tu profesionálny kouč Peter Švec so svojím programom Životný koučing pre rodičov a aj moja maličkosť sa rada pridá. Takže rozprávala  sa s Peťom Švecom  Miriam Križanová. Teším sa na stretnutie s vami. Majte sa krásne, všetko dobré. Ďakujem Peťo.

Peter: Ďakujem aj ja  za pozvanie. Majte sa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments