O nás

Náš príbeh

Našou víziou meníme svet a pomáhame rodinám krajšie žiť.

Každý rok narastá počet rodín s deťmi s autizmom. V tejto téme je málo kvalifikovaných profesionálov. Stále viac rodín potrebuje podporu pri vytváraní zdravých vzťahov a komunikácie. Preto sme sa v roku 2021, počas krízy, rozhodli pomáhať rodinám a deťom. Založili sme občianske združenie VERUM Centrum. Pre mamičky s deťmi s ťažkým autizmom sme vytvorili podpornú skupinu Výnimočné mamy. Nachádzajú v nej oporu, prijatie, pochopenie, relax, priestor na rozvoj. 

Vo VERUM Centre pôsobia odborníci v oblastiach psychológie, rodinného poradenstva, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce, kariérneho a finančného poradenstva. Tiež terapeuti. 

  • Organizujeme podujatia spojené so vzdelávaním: workshopy, prednášky a tvorivé dielne.
  • Sprostredkúvame odbornú poradenskú činnosť, vzdelávanie a konzultácie. 
  • Realizujeme voľnočasové aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v rodine, literárne, hudobné, kreatívne večery. 
  • Zapájame dobrovoľníkov do našich aktivít.

Chceme pre rodičov s deťmi, ktorí hľadajú spôsoby ako zlepšiť komunikáciu a vzťahy v rodine, pomôcť nájsť cestu. Tiež uľahčiť adaptáciu detí v škole, podporiť rozvoj ich osobnosti, zvýšiť ich sebapoznanie a sebaprijatie. Aby rodičia vedeli v dnešnej dobe vychovať úspešné a šťastné deti.

family-with-baby-daughter-little-son-park
0 +
Vytvorili sme 70+ podujatí
0 +
Pomohli sme 360+ ľuďom
0 +
Zapojili sme do spolupráce 30+ organizácii

Získajte jedinečný vzdelávací zážitok!

S našimi online a osobnými kurzami máte prístup k jedinečným vzdelávacím nástrojom.

Certifikovaní a skúsení lektori

Vzdelávacími aktivitami, ktoré neustále pripravujeme a inovujeme, vás budú sprevádzať naši certifikovaní a skúsení lektori.

Kariérne konzultácie

Sprevádzame a pomáhame ľuďom každého veku, slobodne si zvoliť svoju vlastnú cestu rozvoja, aby našli uplatnenie na trhu práce a dosiahli naplnený život.

Zážitkové workshopy

Zážitkové workshopy sú skupinovou formou kariérneho poradenstva. Prebiehajú v malých skupinkách s priateľskou atmosférou a sú zamerané na kreatívne zapojenie vašich zmyslov.

Naši partneri

Spolupracujeme s našimi partnermi.