Smiech uvoľňuje napätie

Ak sa rodičia často smejú a bavia so svojimi deťmi, posilňujú vzájomné puto na emocionálnej úrovni. S kým sa dokážeme srdečne zasmiať, s tým dokážeme aj komunikovať a riešiť problémy.

Niekedy je dobré “odľahčiť situáciu“.  Mladí ľudia dnes žijú vo svete, kde sú na nich kladené veľké očakávania a nároky. Prispieva k tomu aj tlak sociálnych sietí. Nejde však o to zľahčiť a zosmiešniť tému zo strany rodiča, ale nájsť spolu s dieťaťom iný uhol pohľadu, stránku veci a zasmiať sa spolu. Na to je potrebné dieťa najprv prijať, snažiť sa pochopiť, a potom môže prísť aj nadhľad nad vecou. Spoločný smiech uvoľňuje napätie, otvára cestu novým riešeniam a originalite.

Keď sa smejete, dostávate sa do stavu uvoľnenia. Riešenia problémov sa hľadajú ťažšie, keď ste v danom probléme, téme ponorený na 100%. Je dobré získať odstup a nadhľad. K tomu vám môže pomôcť aj smiech. S humorom a smiechom sa viete od témy akoby odstrihnúť, odstúpiť a získať tak nový pohľad. Môžete úplne prepnúť na inú tému/činnosť, alebo sa snažiť nájsť niečo zábavné/smiešne na danom probléme.

V kontexte rodiny je dôležité zažívať spolu čo najviac príjemných, uvoľnených chvíľ. Keď sa spolu smejeme, ukazujeme, že patríme k sebe, že vieme spolu prežiť niečo pekné.

Zároveň však ukazujeme aj svoju zraniteľnosť. Smiať sa spolu je aj o dôvere. Smejeme a otvárame sa tomu, komu dôverujeme, s kým nám je príjemne.

Keď sa smejú rodičia s deťmi, ukazujú im akt prijatia, dôvery, bez posudzovania. Spoločné prežívanie príjemných chvíľ aj smiech pomáha rozvíjať empatiu. V praxi sa cvičí, čo je ešte druhej strane príjemné a čo je už zraňujúce.

Tým, že rodič  dieťa príjme a dovolí mu prejaviť sa, buduje zároveň aj jeho sebavedomie. Vlastným príkladom vie rodič ukázať, čo považuje za smiešne, humorné a čo už nie.

Autor: Mgr. Ľubor Foltán

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments