Prečo je dobré vytvoriť podpornú skupinu pre rodičov detí s PAS?

Na začiatku nášho snaženia v roku 2020 bolo poskytnúť priestor mamám detí s poruchou autistického spektra, ktoré čakali na svoje deti počas ich vyučovania v škole. Aby v zime nemuseli bezcieľne chodiť po meste a zohrievať sa prechádzaním po nákupnom centre, ale stráviť tento čas v príjemnom prostredí pri káve/čajíku v komunite rovnako naladených žien.

Spočiatku išlo o nezáväzné rozhovory na témy, ktoré aktuálne rezonovali v ich rodinách.

Bolo príjemné a užitočné sa baviť o problémoch svojich detí s ľuďmi s podobným životným údelom, zdieľať navzájom svoje skúsenosti, poradiť jedna druhej.

Neskôr sa vďaka projektu za podpory lektorky, koučky, kariérneho poradcu Miriam Križanovej vo VERUM Centre podarilo v rámci pravidelných stretnutí „Výnimočných mám“ pripraviť besedy s odborníkmi v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, koučingu, kariérneho, finančného a rodinného poradenstva, ale aj kreatívne tvorenie v rámci ergoterapeutických dielní.

A tak tieto stretnutia neboli len zmysluplným a príjemným vyplnením času, ale tiež zdrojom relaxu, nových informácií a zážitkov z vlastného tvorenia, vytvorenia nových priateľstiev a nadviazania kontaktov.

Je pravda, že v dnešnej technologicky vyspelej dobe je možné organizovať aj online stretnutia ľudí s rovnakým zameraním cez sociálne siete a rôzne vzdelávacie platformy, ale fyzické stretnutie plné skutočnej priateľskej atmosféry prijatia, bezpečia a podpory to nahradiť nemôže. Preto chceme v našom VERUM Centre aj naďalej pokračovať v organizovaní stretnutí Výnimočných mám a prispieť tak k uľahčeniu ich ťažkého životného údelu.

Autor: PaedDr. Beata Černušková

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments