Helenka

Helena Zeleňáková

člen nášho tímu

Mamička dcérky, ktorá má detský autizmus, a dobrovoľníčka vo VERUM Centre.

O komunite „Výnimočné mamy“ sa Helenka dozvedela od Mariky, ktorá má dvojičky chlapcov s autizmom.

„Myšlienka stretnutí Výnimočných mamičiek vo VERUM Centre ma veľmi oslovila. Keď som sa dozvedela viac o víziách a hodnotách, ktoré VERUM Centrum plánuje organizovať, nie len pre mamičky, ktoré majú deti s autizmom, ale aj pre širokú verejnosť, veľmi ma táto myšlienka zaujala. Rozhodla som sa stať dobrovoľníčkou a pomáhať ďalším rodičom, aby aj oni objavili možnosti, ako pomôcť svojim rodinám žiť šťastné a naplnené vzťahy.“

Náš tím