cernuskova

PaedDr. Beata Černušková

člen nášho tímu

Špeciálny pedagóg s 35-ročnou praxou v oblasti vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP a tiež skúsenosťami z pôsobenia v poradenskom systéme.

Celý profesijný život pôsobila v špeciálnom školstve, kde mala príležitosť pracovať s rôznymi skupinami detí a žiakov.

Začínala ako pedagogický pracovník v špeciálnej triede pri bežnej materskej škole s rôznymi skupinami detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Neskôr prešla do špeciálnej základnej školy, kde sa venovala deťom s mentálnym postihnutím.

Posledných 19 rokov venovala svoje sily a znalosti výuke žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v špeciálnej základnej škole.

V súčasnosti sa jej hlavné záujmy sústreďujú na metódy edukácie a terapie pre týchto žiakov. Konkrétne program Teacch, ABA, Snoezelen, AAK a Terapia senzorickej integrácie.

Jej práca spočíva v poskytovaní odbornej a ľudskej podpory, a to nielen deťom, ale aj ich rodičom.

Vo VERUM Centre sa venuje téme Deti s PAS, Teacch program.

Náš tím