Smiech uvoľňuje napätie

Ak sa rodičia často smejú a bavia so svojimi deťmi, posilňujú vzájomné puto na emocionálnej úrovni. S kým sa dokážeme srdečne zasmiať, s tým dokážeme aj komunikovať a riešiť problémy. Niekedy je dobré “odľahčiť situáciu“.  Mladí ľudia dnes žijú vo svete, kde sú na nich kladené veľké očakávania a nároky. Prispieva k tomu aj tlak sociálnych sietí. Nejde však o to…